U našem portfoliјu se nalazi veliki broj usluga u oblasti IT-a i upravljanja kompanijom.

 

Neke od najvažnijih usluga u IT oblasti koje vam možemo pružiti su veoma važan sastavni deo svakog IT ekosistema jedne kompanije i mogu biti prekretnica u razvoju IT sektora i same kompanije.

  1. Konsultanstke usluge u oblasti IT infastrukture
  2. Konsultanstke usluge u oblasti ERP rešenja, primene i implementacije
  3. Konsultanstke usluge u oblasti baza podataka
  4. Konsultanstke usluge u oblasti analize podataka i izrade izveštaja
  5. Konsultanstke usluge u oblasti poslovnih procesa
  6. Konsultanstke usluge u oblasti sigurnosti i zaštite podataka
  7. Konsultanstke usluge u oblasti automatizacije procesa i poslova
  8. Konsultanstke usluge u oblasti upotrebe IoT rešenja
  9. Konsultanstke usluge u oblasti mrežne infrastrukture
  10. Konsultanstke usluge u oblasti Cloud orijentisanih rešenja