Za sve tipove i vrste usluga, uređaja i software-a koje nudimo, imate mogućnost izbora raznih nivoa podrške u skladu sa nivoem važnosti samog uređaja ili procesa u vašoj kompaniji.

Podrška svakom korisniku u zavisnosti na šta se odnosi može biti definisana u smislu vremena i načina odziva, kao i vremenskog rešavanja prijavljenog kvara na uređaju ili sistemu.

Pored standardnih nivoa podrške u našoj ponudi se nalazi i veliki broj mogućnosti izbora proizvođačkih paketa podrške i održavanja kojim možete biti pokriveni 24 sata, 7 dana u nedelji 365 dana godišnje sa vremenima odziva i popravke čak kraćim od 6 sati.